OTTEY'S BLACK QUEEN

Född:2015-04-28
Tik
Trefärgad
HD:B
Ögon: Främre ysöms katarakt

e SE UCH Pemcader Red Kite
u Konvaljens Finest Fiona
FADER
SE UCH PEMCADER RED KITE

MODER

KONVALJENS FINEST FIONA